A asociación de música e danza tradicional Queiroa, xurdiu en novembro de 2002, froito da iniciativa dun grupo de nais e pais do CEIP Pedro Barrié de la Maza, que estimaron a necesidade de dar continuidade ó traballo desenvolvido polos alumnos e alumnas das actividades extraescolares de baile tradicional e pandeireta. A isto, uniuse á demanda de aprendizaxe de gaita e percusión, e a necesidade de formar un grupo máis completo e instrumental.